16-08-2014

Werkgevers en burgemeester Penninx trappen Voorst Scoort af

TWELLO – Op persoonlijke uitnodiging van burgemeester Penninx was een selecte groep werkgevers eind september bijeen om de officiële aftrap bij te wonen van Voorst Scoort. Het doel is, dat werkgevers in onderling overleg meer mensen een kans bieden op de arbeidsmarkt. Zij worden daarbij gesteund door de Gemeente, die samen met het UWV en de sociale werkvoorziening het gemakkelijker maakt om een keuze te maken via één bemiddelaar.

Bevlogen burgervader
Burgemeester Penninx heette een twintigtal werkgevers welkom in de raadszaal, waar een bescheiden doch smaakvol ontbijt werd aangeboden. Hij gaf aan, dat de gemeente Voorst, het groene hart van de stedendriehoek, het van belang acht, dat we samen dingen beter doen. Zoals werken aan een samenleving, waaraan iedereen mee kan doen. Aandacht voor mensen die het moeilijker hebben in het leven, ‘’met een afstand tot de arbeidsmarkt’’ zoals dat heet. Hij verklaarde het project Voorst Scoort voor geopend.

Sociale ondernemers
Schoneveld Breeding en Riëd gaven mooie voorbeelden van mensen, die zichzelf kansloos achtten, maar zich ontwikkelden tot waardevolle medewerkers. Als je ze maar goed begeleidt. Het is niet alleen een kwestie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar ook van Maatschappelijk Verantwoorde Collega’s. Dus geen MVO zonder MVC. Alleen dan geef je mensen een optimale kans, alleen dan heeft een werkgever maximaal profijt, want daar gaat het natuurlijk ook om. In de praktijk blijkt, dat men harder werkt en minder vaak ziek is: ‘’trots op hun baan, trots op hun baas’’.

Werkgeversgemak: één loket
Het bedrijfsleven pakt het zèlf op, het bieden van kansen aan mensen die tot nu toe moeite hebben met het vinden van een baan. De Gemeente, het UWV en de sociale werkvoorziening faciliteren de werkgevers daarbij: er is 1 loket, waar men alle vragen kan neerleggen. Wethouder Vrijhoef: ‘’Wij willen als Gemeente graag het bedrijfsleven ontzorgen.’’ Er is een ambassadeursnetwerk opgericht waarin wethouder van der Sleen ook zitting heeft en waarvoor nog enkele werkgevers worden gezocht. Het is de bedoeling, dat de ambassadeurs andere werkgevers enthousiast maken voor het in dienst nemen van mensen, die het wat moeilijker hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, maar heel graag de handen uit de mouwen willen steken.

Werkgevers, die een kans willen bieden, kunnen contact opnemen met de coach van Voorst Scoort, Leny Ham een per mail en 0629 43 15 22

Werkgevers, die zich aan willen sluiten bij het Ambassadeursnetwerk, kunnen contact opnemen met ambassadeur Maarten van Teeseling 0653 32 09 36 [email protected]

Scoor ook!

Deel uw project, ideeën of vragen met vele anderen:

Word supporter