26-04-2016

Nieuw: Regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe regelhulp gelanceerd: ‘Regelhulp Premiekortingen en lage-inkomensvoordeel. Met deze regelhulp kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak.

In de regelhulp zijn acht vragen verwerkt. Na het invullen krijgt de werkgever direct antwoord op de vragen of er recht is op een premiekorting, wat de hoogte van de eventuele premiekorting is en hoe het toegepast moet worden. Dankzij deze premiekortingen is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7000 gedurende maximaal drie jaar.

Vier premiekortingen
Er zijn vier verschillende premiekortingen:

  1. De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
  2. De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen.
  3. De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt.
  4. De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon. Er geldt geen leeftijdsgrens bij het lage-inkomensvoordeel.

Scoor ook!

Deel uw project, ideeën of vragen met vele anderen:

Word supporter